Neringa Griauslienė „NG painting”

Esu menininkė gimusi, augusi ir šiuo metu gyvenanti Kaune. Tapyba man, tai tokia gyvenimo būdo dalis, požiūris ir savirealizacijos formos, kurių kelią kloja svajonės, romantika, ramybė, harmonija, kūryba, gilios ir prasmingos idėjos. Tapyba mane lydi iš prigimties, o gal ir dar seniau. Tapau, nes netapyti negaliu.

Paveikslų nuotaiką formuoja spalvos, šviesos ir tamsos žaismas, o taip pat vietomis klampūs, tiršti bei išraiškingi potėpiai, kurie užpildo kūrinį, suteikdami jam pilnatvės jausmą, taip leisdami stebėtojui pajusti erdvės ir galimybių pojūčius. Darbai yra laisvi, abstraktūs, dažnai su augalų arba peizažų motyvais. Dėmesys itin skiriamas paveikslo nuotaikai ir jos priimtinumo stebėtojui.
My credo, which describes me: „If you can dream it, you can do it“ – Walt Disney.